Reference Material For Steel Testing

önümleri

Polat synagy üçin salgylanma materialy

Gysga düşündiriş:

Bu kepillendirilen salgylanma materialy, külüň ygtybarlylygyny kesgitlemekde synag atmosferasynyň dogrulygyny barlamak üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem derňew işine we usuly bahalandyrmaga hil gözegçiliginde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Steel Testing (1)
Ash fusibility (2)

Kepillendirilen bahalar

Tablisa 1. Kepillendirilen bahalar we näbellilik (℃)

Nusga belgisi

Synag atmosferasy

Kepillendirilen baha we näbellilik

Aýratyn häsiýetli eriş temperaturasy (℃)

Deformasiýa temperaturasy

(DT)

Softumşatmak

Temperatura

(ST)

Isarym şar

Temperatura

(HT)

Akýan

Temperatura

(FT)

SDRM

040005

579 #

Azaltmak

Kepillendirilen baha

1171

1184

1192

1217

Näbellilik

21

30

30

30

Okislenme

Kepillendirilen baha

1191

1202

1215

1250

Näbellilik

26

30

33

15

SDRM

040006

580 #

Azaltmak

Kepillendirilen baha

1350

1366

1373

1389

Näbellilik

15

15

17

18

Okislenme

Kepillendirilen baha

1368

1380

1387

1419

Näbellilik

21

23

24

26

SDRM

040007

581 #

Azaltmak

Kepillendirilen baha

1245

1294

1314

1374

Näbellilik

18

15

15

29

Okislenme

Kepillendirilen baha

1308

1344

1369

1409

Näbellilik

23

20

17

15

Azaldýan atmosfera (50 ± 5)% CO garyndy gazlaryny peje girizmek arkaly alynýar2we (50 ± 5)% H.2(iň synaglarda) ýa-da peçde grafit bilen antrasitiň dogry gatnaşygy (birnäçe synagda);oksidleýji atmosfera peçiň üsti bilen erkin aýlanýar.

Derňew usullary

Şahadatnama derňewleri, 8 sany ökde laboratoriýa tarapyndan Hytaýyň Milli GB / T219-2008 standartyna laýyklykda geçirildi.

Birmeňzeşligi barlamak we durnuklylygy barlamak

Birmeňzeşlik synaglary GB / T219-2008 laýyklykda geçirildi, netijeler birmeňzeşligiň gowydygyny görkezýär.

Şahadatnamanyň möhleti: Bu CRM kepilnamasy 2031-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli hereket edýär.

Gaplamak we saklamak

Kepillendirilen salgylanma materialy plastik örtükli aýna çüýşelere gaplanýar.Arassa agramy 25g.Saklananda guraklygy saklamak maslahat berilýär.Kepillendirilen salgylanma materialynyň ululygyny <0,1 mm çenli azaltmaly we ulanmazdan 1 sagat öň 815 at ýakmaly.Bu kepillendirilen salgylanma materialy, peçiň temperaturasynyň gyşarmagyny kesgitlemekde ulanylmaýar, ulanyjylar synagdan ozal peçiň temperaturasynyň dogry gözegçilikde saklanandygyna göz ýetirmeli.

Laboratoriýa

Ady: Şandong Metallurgiýa Ylymlar Instituty, Ltd.

Salgysy: Hytaý, Şandong, Jinan, Jiefang Gündogar ýoly 66;

Sahypa:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Makullanan: Gao Hongji

Laboratoriýa müdiri

Sene: 2020-nji ýylyň 1-nji dekabry


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň