Coke Series National And Industrial Reference Materials

önümleri

Koks seriýasy Milli we önümçilik salgylanma materiallary

Gysga düşündiriş:

CRM demir magdanyny seljermekde analitiki gurallaryň hiline gözegçilik etmek we kalibrlemek üçin ulanylýar, şeýle hem seljeriş usullarynyň takyklygyna baha bermek we barlamak üçin ulanylýar.CRM ölçenen bahany geçirmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Coke (2)
Coke (1)

Kepillendirilen bahalar

Tablisa 1. GSB 03-2022-2006 üçin kepillendirilen bahalar (köpçülikleýin bölek%)

San

Elementler

TFe

FeO

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

S

GSB

03-2022-2006

Kepillendirilen bahalar

61.53

0.24

3.43

2.12

0.118

0.109

0.038

Näbellilik

0.10

0.01

0.04

0.05

0.007

0.005

0.002

San

Elementler

P

Mn

Ti

K2O

Na2O

Cu

Ni

GSB

03-2022-2006

Kepillendirilen bahalar

0.068

0.276

0.052

0.026

0.034

0.0014

0.0027

Näbellilik

0.002

0.005

0.002

0.003

0.003

0.0002

0.0003.

San

Elementler

Co

As

Pb

Zn

Cr

 

 

GSB

03-2022-2006

Kepillendirilen bahalar

0.0009

0.0011

0.0008

0.0020

0.0054

 

 

Näbellilik

0.0001

0.0002

0.0001

0.0003

0.0004

 

 

Derňew usullary

Tablisa 2. Derňew usullary

Kompozisiýa

Usul

TFe

Galaýy (Ⅱ) hlorid azalandan soň titrimetrik usul

Titan (Ⅲ) hlorid kaliý dihromaty titrlemek usulyny azaldýar

FeO

Kaliý dihromaty titrlemek usuly

Sulfosalisil turşusy spektrofotometrik usul

Potensiometrik titrlemek usuly

SiO2

Perhlor turşusynyň suwsuzlanmagy grawimetriki usuly

Silikomolibd gök spektrofotometrik usul

ICP-AES

CaO

AAS

ICP-AES

MgO

AAS

ICP-AES

Al2O3

EDTA titrimetrik usuly

ICP-AES

Ti

ICP-AES

Diantipirilmetan spektrofotometrik usul

Mn

ICP-AES

AAS

Kaliý döwürleýin spektrofotometrik usul

P

N-butil alkogol-hloroform çykarmak molibden gök spektrofotom-trik usuly

Butil asetaty çykarmagyň fotometrik usuly

Fosfowanoklonoiybeat molekulýar siňdiriş spektromrtrik usuly

Bismut fosfolibden gök fotometri

ICP-AES

S

Frequokary ýygylykly ýanmak infragyzyl siňdiriş usuly

Bariý sulfat grawimetriki usuly

Busanmak ýodometrik usuly

K2O

ICP-AES

AAS

Na2O

ICP-AES

AAS

Cu

ICP-AES

AAS

GFAAS

Ni

AAS

GFAAS

ICP-AES

Co

AAS

GFAAS

ICP-AES

As

Kümüş dietildithiokarbamat spektrofotometri

“Arseno molibden” gök spektrofotometrik usul, çykarylandan soň

GFAAS

HGAAS

ICP-AES

Pb

GFAAS

AAS

ICP-AES

ICP-MS

Zn

ICP-AES

AAS

Cr

AAS

GFAAS

ICP-AES

Gaplamak we saklamak

Kepillendirilen salgylanma materialy plastik örtükli aýna çüýşelere gaplanýar.Arassa agramy hersi 50g.Saklananda guraklygy saklamak maslahat berilýär.Kepillendirilen salgylanma materialyny ulanmazdan ozal 1 sagat 105 dried guradmaly, soň bolsa çykaryp, otag temperaturasyna sowatmaly.

Laboratoriýa

Ady: Şandong Metallurgiýa Ylymlar Instituty, Ltd.

Salgysy: Hytaý, Şandong, Jinan, Jiefang Gündogar ýoly 66;

Sahypa:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Makullanan: Gao Hongji

Laboratoriýa müdiri

Sene: 2013-nji ýylyň 1-nji fewraly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň