Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

önümleri

Uglerod poladyň we garyndy poladyň himiki derňewi üçin materiallar tapgyry

  • Certified Reference Material

    Kepillendirilen salgylanma materialy

    CRM demir magdanyny seljermekde analitiki gurallaryň hiline gözegçilik etmek we kalibrlemek üçin ulanylýar, şeýle hem seljeriş usullarynyň takyklygyna baha bermek we barlamak üçin ulanylýar.CRM ölçenen bahany geçirmek üçin ulanylyp bilner.

  • Reference Material For Physical Testing

    Fiziki synag üçin salgylanma materialy

    Bu kepillendirilen maglumat materiallary, kömür derňewi üçin analitiki ülňüler hökmünde ulanmak üçin dürli kükürtli 16 sany kömür nusgasyndan ybarat.Kükürtden başga-da, kül, üýtgäp durýan maddalar, kaloriýa bahasy, uglerod, wodorod, azot we hakyky otnositel dykyzlygy üçin sertifikat berilýär.Datahli maglumatlar 1-nji tablisada berilýär.