Certified Reference Materials
Gas Reference Materials
Series Reference Materials Of Ores

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Şandong metallurgiýa ylymlary institutyGO

Şandong instituty Metallurgiýa Ylymlar Co.

kompaniýa hakda has köp bilmek
about-bg

Bize düşüniňesasy önümler

Metallurgiýa, reňkli metallar, kömür, himiýa senagaty, daşky gurşaw we ş.m. görnüşleriň metallurgiýa çig maly bar.

Bilmek üçin hoş geldiňiz
Ourhli önümlerimiz

 • Kepilnamaly salgylanma materiallary

Bu gözleg instituty işlenip düzülen materiallaryň 50 ýyldan gowrak taryhy bar

 • Bitrasly kömür, antrasit we antrasitiň tort görkezijisi üçin milli standart material
 • Koks seriýasy Milli we önümçilik salgylanma materiallary
 • Magdanlaryň seriýa salgylanma materiallary
 • Ferroalloy salgylanma materiallary
 • Metal akym we arassa metal
 • Gaz salgylanma materiallary
 • Döküm demiriň himiki derňewi üçin seriýa materiallary
 • Uglerod poladyň we garyndy poladyň himiki derňewi üçin materiallar tapgyry
 • Spektral derňew üçin salgylanma materiallary
 • Reňkli metaldan ýasalan materiallar
our service

biziňkiÜSTÜNLIKLER

Biziňkihyzmatlary

Kärhananyň ruhywe esasy gymmatlyklar

 • Enterprise Spirit
  Kärhananyň ruhy
  Kärhananyň "ylym ýarmarkasy, täsirli we takyk" ruhuna uýýan dag we metallurgiýa gözlegleri.
 • Core Values
  Esasy gymmatlyklar
  “Müşderä bu ýagşy ynam bilen iň ýokary tehnologiýa innowasiýasy we ösüş” gollanma hökmünde kärhananyň esasy gymmatlyklary bilen.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri biziň gözleg institutymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • New Export Spectr...

  Täze eksport spektri ...

  Recentlyakynda halkara materiallar bölümi (Sample) Merkezi Hegang Serbiýa Topary bilen "nol" arakesmesini belläp, eksport buýrugyna üstünlikli gol çekdi ...
  Koprak oka
 • Development Of Re...

  Re ...

  Homeurduň içinde we daşary ýurtlarda öwrüji şlaklarynyň has köp ulanylmagy bilen, öwrüji şlaklarynyň kompozisiýasyny kesgitlemek üçin has köp talaplar bar.Ölçeg hökmünde ...
  Koprak oka
 • Deep Exchange And...

  Çuňňur alyş-çalyş we ...

  17-nji sentýabrda öýlän Metallurgiýa senagatynyň maglumat standartlary institutynyň partiýa komitetiniň sekretary, dekan Zhangan Longqiang we degişli işgärler ...
  Koprak oka