Converter Slag Certified Reference Material for Chemical Analysis

önümleri

Himiki derňew üçin öwrüji şlak kepillendirilen salgylanma materialy

Gysga düşündiriş:

Himiki derňew üçin kepillendirilen salgylanma material öwrüji şlak şahadatnamasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

CRM öwrüji şlaklaryny seljermekde analitiki gurallaryň hiline gözegçilik we kalibrlemek üçin ulanylýar.Şeýle hem seljeriş usullarynyň takyklygyna baha bermek we barlamak üçin ulanylýar.CRM ölçenen bahany geçirmek üçin ulanylyp bilner.

YSBC 28863-2017 (1)
YSBC 28863-2017 (2)

Kepillendirilen bahalar

Tablisa 1. YSBC 28863-2017 üçin kepillendirilen bahalar (köpçülikleýin bölek%)

San

Elementler

TFe

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

FeO *

MnO

TiO2

S

P2O5

 

YSBC 28863-2017

Kepillendirilen bahalar

15.33

14.17

44.45

7.01

2.76

11.43

2.40

0.65

0.17

2.21

Näbellilik

0.09

0.09

0.11

0.08

0.04

0.07

0.04

0.02

0.01

0.04

San

Elementler

K2O

Na2O

Cr2O3*

V2O5*

As *

Pb *

Zn *

F*

Cd *

 

 

YSBC 28863-2017

Kepillendirilen bahalar

0.10

0.13

0.12

0.186

0.0003

0.0074

0.010

0.39

(0.0001)

 

Näbellilik

0.01

0.01

0.01

0.004

0.0001

0.0004

0.001

0.01

-

 

Bellik 1: () Maglumatyň bahasyny görkezýär

Bellik 2: * RMP-iň önümçilik ussatlygy üçin maslahat berilýän çäkde däldigini görkezýär

Derňew usullary

Tablisa 2. Derňew usullary

Kompozisiýa

Usul

TFe

Titan (Ⅲ) hlorid kaliý dihromaty titrlemek usulyny azaldýar

SiO2

Perhlor turşusynyň suwsuzlanmagy grawimetriki usuly ICP-AES

CaO

EDTA titrimetrik usuly

Kaliý permanganat titrlemek usuly

 

 

MgO

EDTA titrimetrik usuly

EyDTA titrimetrik usuly ICP-AES

 

Al2O3

EDTA titrimetrik usuly

Hrom azurol S fotometrik usuly ICP-AES

FeO

Kaliý dihromat titresi

 

MnO

ICP-AES AAS

Kaliý döwürleýin spektrofotometrik usul

TiO2

ICP-AES

Diantipirilmetan spektrofotometrik usul

 

S

Frequokary ýygylykly ýanýan infragyzyl siňdiriş usuly Bariý sulfat grawimetriki usuly

Busanmak ýodometrik usuly

ICP-AES

P2O5

Bismut fosfolibden gök fotometri

ICP-AES

K2O

ICP-AES AAS

Na2O

ICP-AES

AAS

 

Cr2O3

ICP-AES AAS

Difenil karbazid spektrofotometrik usul

 

V2O5

ICP-AES

N-benzoyl'-N-fenilhidroksilamin çykarmak spektrofotometrik usuly AAS

 

 

As

ICP-AES

Gidrid öndürmek ICP-AES AFS

ICP-MS

Gidrid öndürmek AAS

 

Pb

ICP-MS ICP-AES

Daşaýjynyň ýagyşy - ICP-AES

AAS

Zn

ICP-AES

AAS

F

Ion saýlaýan elektrod usuly Ion hromatografiýasy

Cd

ICP-MS

GAAS

Birmeňzeşligi barlamak we durnuklylygy barlamak

Şahadatnamanyň möhleti: Bu CRM kepilnamasy 2022-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli dowam edýär.

Tablisa 3. Birmeňzeşligi barlamagyň usullary

Kompozisiýa

Derňew usullary

Iň pes nusga (g)

TFe

Titan (Ⅲ) hlorid kaliý dihromat titrini azaldýar

0.2

FeO

Kaliý dihromat titresi

0.2

SiO2

Perhlor turşusynyň suwsuzlanmagy grawimetriki usuly

0.2

CaO, MgO

EDTA titrimetrik usuly

0.2

Al2O3, MnO, TiO2, S.2O5, K.2Ustunde2O, Cr2O3, V.2O5, Pb, Zn

ICP-AES

0.1

S

Frequokary ýygylykly ýanmak infragyzyl siňdiriş usuly

0.1

F

Ion saýlaýan elektrod usuly

0.2

Cd

ICP-MS

0.2

Gaplamak we saklamak

Kepillendirilen salgylanma materialy plastik örtükli aýna çüýşelere gaplanýar.Arassa agramy hersi 50g.Saklananda guraklygy saklamak maslahat berilýär.Kepillendirilen salgylanma materialyny ulanmazdan ozal 1 sagat 105 dried guradmaly, soň bolsa çykaryp, otag temperaturasyna sowatmaly.

Hyzmatdaşlyk barlaghanalary

Şanhaý Baosteel tehnologiýa merkezi

Angang tehnologiýa merkezi

WISCO tehnologiýa merkezi

52 Hytaý senagat topary

“ChongQing” demir polat gözleg instituty Co.

Standart nusga instituty, Wuhan ylym we tehnologiýa uniwersiteti

Şandong Metallurgiýa gözleg institutynyň synag merkezi

Şandong metallurgiýa önüminiň hiline gözegçilik we gözegçilik stansiýasy

Laboratoriýa

Ady: Şandong Metallurgiýa Ylymlar Instituty, Ltd.

Salgysy: Hytaý, Şandong, Jinan, Jiefang Gündogar ýoly 66;

Sahypa:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Makullanan: Gao Hongji

Laboratoriýa müdiri

Sene: 2017-nji ýylyň 1-nji marty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň