National Standard Material For Bituminous Coal, Anthracite And Caking Index Of Anthracite

önümleri

Bitrasly kömür, antrasit we antrasitiň tort görkezijisi üçin milli standart material

 • Reference Material For Ore Detection

  Magdany tapmak üçin maglumat materialy

  Kömür GBW (E) 110109-da fosfor, arsen, ftor, hlor we simapyň himiki düzümi üçin kepillendirilen salgylanma materiallarynyň kepilnamasy.

 • Certificate of Certified Reference Material Ash fusibility

  Kepillendirilen salgylanma materialynyň kepilnamasy

  Kömür derňewi laboratoriýasy, Merkezi kömür gözleg instituty (Hytaýyň kömür hiline gözegçilik we synag merkezi)

  Bu kepillendirilen salgylanma materialy, külüň ygtybarlylygyny kesgitlemekde synag atmosferasynyň dogrulygyny barlamak üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem derňew işine we usuly bahalandyrmaga hil gözegçiliginde ulanylyp bilner.

 • National Certified Reference Material (NCRM)

  Milli kepillendirilen salgylanma materialy (NCRM)

  Benzoý kislotasynyň kepillendirilen salgylanma materialy (Kalorimetriki standart) CRM elektrik energiýasynda, kömürde, harby senagatda, ylmy gözleglerde we beýleki ugurlarda kaloriki bahany ölçemek üçin ulanylyp bilner.

 • Reference Material For Steel Testing

  Polat synagy üçin salgylanma materialy

  Bu kepillendirilen salgylanma materialy, külüň ygtybarlylygyny kesgitlemekde synag atmosferasynyň dogrulygyny barlamak üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem derňew işine we usuly bahalandyrmaga hil gözegçiliginde ulanylyp bilner.

 • Reference Material For Coal Testing

  Kömür synagy üçin material

  CRM demir magdanyny seljermekde analitiki gurallaryň hiline gözegçilik etmek we kalibrlemek üçin ulanylýar, şeýle hem seljeriş usullarynyň takyklygyna baha bermek we barlamak üçin ulanylýar.CRM ölçenen bahany geçirmek üçin ulanylyp bilner.