Reference Material For Environmental Testing

önümleri

Daşky gurşawy barlamak üçin maglumat materialy

Gysga düşündiriş:

CRM Ferrotitanium derňewinde analitiki gurallaryň hiline gözegçilik we kalibrlemek üçin ulanylýar.Şeýle hem seljeriş usullarynyň takyklygyna baha bermek we barlamak üçin ulanylýar.CRM ölçenen bahany geçirmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

quality control (2)
quality control (1)

Kepillendirilen bahalar

Tablisa 1. YSBC 15602-2006 üçin kepillendirilen bahalar (köpçülikleýin bölek%)

San

Elementler

Ti

C

Si

Mn

P

S

Cr

YSBC

15602-2006

Kepillendirilen bahalar

70.02

0.057

1.47

0.106

0.0071

0.0047

0.039

Näbellilik

0.17

0.003

0.03

0.004

0.0005

0.0006

0.003

San

Elementler

Ni

Mo

V

Cu

Al

Fe

 

YSBC

15602-2006

Kepillendirilen bahalar

0.29

0.028

0.011

0.037

0.30

26.57

 

Näbellilik

0.02

0.003

0.002

0.003

0.02

0.13

 

Derňew usullary

Tablisa 2. Derňew usullary

Kompozisiýa

Usul

Ti

Ammiak ferrik sulfat titrlemek usuly

C

Infragyzyl siňdiriş usuly

Si

ICP-AES

Perhlor turşusynyň suwsuzlanmagy grawimetriki usuly

Silikomolibd gök spektrofotometrik usul

Kükürt kislotasynyň suwsuzlanmagy grawimetriki usuly

Mn

Döwürleýin fotometrik usul

AAS

ICP-AES

P

Molibdobismutilfosfor gök spektrofotometrik usul

Molibden gök spektrofotometrik usul

Butil asetat bilen çykarmak üçin molibden gök fotometri

Molibden gökiniň N-Butilden we alkogol-üçünji hlorometandan çykarylmagy

ICP-AES

S

Infragyzyl siňdiriş usuly

Cr

ICP-AES

AAS

Difenil uglerod asil dihidrazid fotometri

Ni

ICP-AES

AAS

Budion oksiminiň fotometriýasy

Mo

Rodanat-butil asetat çykarmak fotometridi

ICP-AES

V

Tantal reagent çykarmak spektrofotometrik usul

ICP-AES

Cu

ICP-AES

AAS

DDTC fotometrik usuly

Al

ICP-AES

EDTA titrimetrik usuly

Hrom azurol S fotometrik usuly

Fe

ICP-AES

Dikromat titrlemek usuly

Birmeňzeşligi barlamak we durnuklylygy barlamak

Şahadatnamanyň möhleti: Bu CRM kepilnamasy 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli hereket edýär.

Tablisa 3. Birmeňzeşligi barlamagyň usullary

Kompozisiýa

Derňew usullary

Iň pes nusga (g)

Ti

Ammiak ferrik sulfat titrlemek usuly

0.2

C 、 S.

Infragyzyl siňdiriş usuly

0.2

Mn 、 P 、 Cr 、 Ni 、 Mo 、 V 、 Cu 、 Al

ICP-AES

0.1

Si

Perhlor turşusynyň suwsuzlanmagy grawimetriki usuly

0.5

Fe

Dikromat titrlemek usuly

0.2

Gaplamak we saklamak

Kepillendirilen salgylanma materialy plastik örtükli aýna çüýşelere gaplanýar.Arassa agramy hersi 50g.Saklananda guraklygy saklamak maslahat berilýär.

Laboratoriýa

Ady: Şandong Metallurgiýa Ylymlar Instituty, Ltd.

Salgysy: Hytaý, Şandong, Jinan, Jiefang Gündogar ýoly 66;

Sahypa:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Makullanan: Gao Hongji

Laboratoriýa müdiri

Sene: 2016-njy ýylyň 1-nji marty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň