Reference Material For Instrument Calibration

önümleri

Gurallary kalibrlemek üçin salgylanma materialy

Gysga düşündiriş:

CRM ferrosilikonyň derňewinde analitiki gurallaryň hiline gözegçilik we kalibrlemek üçin ulanylýar.Şeýle hem seljeriş usullarynyň takyklygyna baha bermek we barlamak üçin ulanylýar.CRM ölçenen bahany geçirmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Calibration (1)
Calibration (2)

Kepillendirilen bahalar

Tablisa 1. YSBC 28604a-2013 üçin kepillendirilen bahalar (köpçülikleýin bölek%)

San

Elementler

C

S

Si

Mn

P

Fe

Al

YSBC

28604a-2013

Kepillendirilen bahalar

0.050

0.002

69.96

0.256

0.023

26.57

1.26

Näbellilik

0.003

0.001

0.10

0.004

0.001

0.06

0.02

San

Elementler

Ca

Cu

Ni

Cr

Ti

Mg  

YSBC

28604a-2013

Kepillendirilen bahalar

0.649

0.013

0.010

0.049

0.107

0.019

 

Näbellilik

0.005

0.001

0.001

0.002

0.004

0.001

 

Derňew usullary

Tablisa 2. Derňew usullary

Kompozisiýa

Usul

C

Infragyzyl siňdiriş usuly

Gaz-göwrümli usul

S

Infragyzyl siňdiriş usuly

Busanmak ýodometrik usuly

Si

Perhlor turşusynyň suwsuzlanmagy grawimetriki usuly

Silikon kaliý ftorid titrimetrik usuly

Mn

Döwürleýin fotometrik usul

ICP-AES

P

Bismut fosfomolibdat gök spektrofotometrik usul

Antimon fosfomolibdat gök spektrofotometrik usul

ICP-AES

Fe

Kaliý dihromaty titrlemek usuly

Al

EDTA titrimetrik usuly

Hrom azurol S fotometrik usuly

ICP-AES

Ca

ICP-AES

AAS

Cu

BCO spektrofotometrik usul

ICP-AES

AAS

Ni

Dimetilglikoksim spektrofotometrik usul

ICP-AES

Cr

Difenil uglerod asil dihidrazid fotometri

ICP-AES

Ti

Diantipiril metanyň fotometrik usuly

ICP-AES

Mg

ICP-AES

AAS

Birmeňzeşligi barlamak we durnuklylygy barlamak

Şahadatnamanyň möhleti: Bu CRM kepilnamasy 2023-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli hereket edýär.

Tablisa 3. Birmeňzeşligi barlamagyň usullary

Kompozisiýa

Derňew usullary

Iň pes nusga (g)

Si

Silikon kaliý ftorid titrimetrik usuly

0.1

C 、 S.

Infragyzyl siňdiriş usuly

0.2

Mn 、 P 、 Al 、 Ca 、 Cu 、 Ni 、 Cr 、 Ti 、 Mg

ICP-AES

0.2

Fe

Kaliý dihromaty titrlemek usuly

0.2

Gaplamak we saklamak

Kepillendirilen salgylanma materialy plastik örtükli aýna çüýşelere gaplanýar.Arassa agramy 50 g hersi.Saklananda guraklygy saklamak maslahat berilýär.

Laboratoriýa

Ady: Şandong Metallurgiýa Ylymlar Instituty, Ltd.

Salgysy: Hytaý, Şandong, Jinan, Jiefang Gündogar ýoly 66;

Sahypa:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Makullanan: Gao Hongji

Laboratoriýa müdiri

Sene: 2013-nji ýylyň 1-nji dekabry


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň