Reference Material For Physical Testing

önümleri

Fiziki synag üçin salgylanma materialy

Gysga düşündiriş:

Bu kepillendirilen maglumat materiallary, kömür derňewi üçin analitiki ülňüler hökmünde ulanmak üçin dürli kükürtli 16 sany kömür nusgasyndan ybarat.Kükürtden başga-da, kül, üýtgäp durýan maddalar, kaloriýa bahasy, uglerod, wodorod, azot we hakyky otnositel dykyzlygy üçin sertifikat berilýär.Datahli maglumatlar 1-nji tablisada berilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Her kömür howa bilen guradyldy, ululygy <0,2 mm-e çenli azaldyldy we birmeňzeş çüýşeli enjamlara gaplandy.

Physical Testing (1)
Physical Testing (2)

Kepillendirilen bahalar

1-nji tablisa Iýul-01-2021-nji iýun -30-2022-nji ýyllar aralygynda kömür üçin kepillendirilen bahalar we näbellilik

GBW No.ok.

Önümçilik toplumy

Kepillendirilen baha we näbellilik

Kükürt

St, d/%

Kül

Ad/%

Üýtgäp durýan mesele

Vd/%

Jemi kaloriki baha

Qgr, dMJ / kg

Uglerod *

Cd/%

Wodorod *

Hd/%

Azot *

Nd/%

Hakyky otnositel dykyzlyk (20 ℃) ​​*

 

Çar galyndysynyň häsiýetnamasy * (CRC)

Kömüriň görnüşi

GBW11101

L

Kepillendirilen baha

0.45

10.53

20.17

31.96

79.24

4.22

1.36

1.40

6

Bitumly

Näbellilik

0.03

0.07

0.22

0.16

0.38

0.10

0.04

0.02

GBW11102

c

Kepillendirilen baha

1.59

9.70

34.48

30.17

73.46

4.65

1.36

1.41

5

Bitumly

Näbellilik

0.03

0.12

0.25

0.16

0.27

0.17

0.05

0.02

GBW11104

m

Kepillendirilen baha

1.03

17.57

8.07

27.77

74.71

2.26

0.84

1.69

2

Antrasit

Näbellilik

0.02

0.12

0.20

0.11

0.22

0.10

0.04

0.03

GBW11105

j

Kepillendirilen baha

1.74

16.86

7.86

27.98

74.73

2.37

0.98

1.67

2

Antrasit

Näbellilik

0.03

0.14

0.19

0.15

0.27

0.07

0.03

0.02

GBW11107

g

Kepillendirilen baha

0.81

9.34

30.53

31.03

76.17

4.58

1.37

1.39

6

Bitumly

Näbellilik

0.02

0.09

0.30

0.15

0.26

0.09

0.02

0.02

GBW11107

i

Kepillendirilen baha

0.82

9.05

30.54

31.12

76.32

4.54

1.38

1.40

6

Bitumly

Näbellilik

0.03

0.11

0.29

0.17

0.27

0.11

0.03

0.03

GBW11108

t

Kepillendirilen baha

1.91

13.33

32.97

28.34

69.55

4.39

1.19

1.45

5

Bitumly

Näbellilik

0.03

0.11

0.20

0.16

0.23

0.14

0.05

0.03

GBW11109

s

Kepillendirilen baha

2.83

31.30

29.21

21.82

53.18

3.66

0.93

1.62

5

Bitumly

Näbellilik

0.05

0.17

0.26

0.22

0.39

0.10

0.03

0.02

GBW11109

u

Kepillendirilen baha

2.57

30.89

28.26

22.24

54.04

3.72

0.91

1.62

6

Bitumly

Näbellilik

0.06

0.17

0.28

0.22

0.48

0.13

0.03

0.02

GBW11110

q

Kepillendirilen baha

4.35

28.92

20.47

22.91

56.99

3.23

0.94

1.66

4

Bitumly

Näbellilik

0.06

0.17

0.29

0.16

0.39

0.08

0.03

0.02

GBW11110

r

Kepillendirilen baha

4.13

33.96

24.35

20.70

51.00

3.25

0.99

1.72

4

Bitumly

Näbellilik

0.07

0.20

0.31

0.19

0.40

0.09

0.04

0.02

GBW11111

u

Kepillendirilen baha

1.73

15.72

23.54

29.26

72.07

4.14

1.18

1.45

6

Bitumly

Näbellilik

0.05

0.10

0.27

0.14

0.42

0.08

0.04

0.02

GBW11112

L

Kepillendirilen baha

2.15

22.09

9.55

25.64

68.65

2.30

0.87

1.73

2

Antrasit

Näbellilik

0.06

0.13

0.31

0.15

0.39

0.09

0.04

0.02

GBW11113

L

Kepillendirilen baha

3.42

16.18

11.99

28.68

72.56

3.28

1.03

1.53

2

Antrasit

Näbellilik

0.05

0.12

0.27

0.15

0.42

0.08

0.04

0.02

GBW11113

m

Kepillendirilen baha

3.37

16.06

12.10

28.68

72.51

3.31

1.03

1.53

2

Antrasit

Näbellilik

0.06

0.12

0.30

0.17

0.35

0.07

0.04

0.02

GBW11126

g

Kepillendirilen baha

0.27

9.49

8.14

32.21

83.28

3.16

1.15

1.47

2

Antrasit

Näbellilik

0.02

0.12

0.19

0.10

0.28

0.06

0.04

0.01

Bellik: * CNAS-yň önümçilik ussatlygy üçin maslahat berilýän çäkde däldigini görkezýär

Birmeňzeşlik synagy we durnuklylyk

Birmeňzeşlik synagy çüýşeli bölümlerde kül we kükürdi kesgitlemek arkaly geçirildi.Derňew üçin alnan nusganyň iň pes agramy 1,0g (kül) ýa-da 0,05g (kükürt).Üýtgeşiklik derňewi, dürli çüýşeleriň arasyndaky üýtgeýşiň köpeltmek kesgitlemeleriniň üýtgemeginden düýpgöter tapawutly däldigini görkezdi.

Kepillendirilen bahalaryň tassyklanylyşy bir ýyl.Şahadatnama, Şandong Metallurgiýa Science Co., Ltd.

Usullaryň häsiýetnamasy

9 başarnykly barlaghanada görkezilýän takyklygyň iki ýa-da has köp usulyny ulanmak usullaryny häsiýetlendirmek.

Haryt

Derňew usuly

Jemi kükürt

GB / T 214-2007 Kömürdäki umumy kükürdi kesgitlemek, Eschka usuly

Kül we üýtgäp durýan materiýa

GB / T 212-2008 Kömüriň takmynan derňewi

Jemi kaloriýa bahasy

GB / T 213-2008 Kömüriň kaloriki bahasyny kesgitlemek

Uglerod we wodorod

GB / T 476-2008 Kömürdäki uglerodyň we wodorodyň kesgitlenmegi

Azot

GB / T 19927-2008 Kömürdäki azoty kesgitlemek

Hakyky otnositel dykyzlyk

GB / T 217-2008 Kömüriň hakyky otnositel dykyzlygyny kesgitlemek

Emläk gymmatlyklaryny we näbellilikleri bellemek

Şahadatnama derňewleri, birnäçe hünärli barlaghanalar tarapyndan Hytaýyň Milli Standard (GB) usullaryny ulanyp geçirildi.

Kepillendirilen baha X hökmünde aňladyldyT± U, bu ýerde X.Tortaça bahadyr we U giňeldilen näbellilikdir (95% ynam derejesi).Aslynda 1-nji tablisada berlen näbellilik, bir ýylyň içinde nusga zaýalanmagy üçin kömek puluny öz içine alýar.

Statistik derňew we şahadatnama alyp barýan tehniki ölçegleriň umumy ugry we utgaşdyrylmagy Şandong Metallurgical Science Co., Ltd.

Metrologiki yzarlama

9 hünärli laboratoriýany häsiýetlendirmezden ozal, ulanylýan gurallar we enjamlar barlanmaly ýa-da kalibrlenmeli, tassyklanan materiallaryň yzarlanylmagyny üpjün etmek üçin häsiýetnama wagtynda gözegçilik üçin tassyklanan materiallar ulanylar.

Paket, ammar we ulanyş

1) Bu kepillendirilen maglumat materiallary goňur aýna çüýşede gaplanýar.Her agramy 50g.

2) Materiallary öz içine alýan çüýşäni berk saklamaly we sowuk we gurak ýerde saklamaly we diňe zerur bolanda açmaly.

3) datahli maglumatlar gury esaslarda aňladylýar.Gury esaslardaky maglumatlary hasaplamak üçin ulanylýan çyglylyk (umumy seljeriş synag nusgasyndaky çyglyk) GB / T 212-2008 “Kömüriň takmynan derňewi” çyglylygy seljermek usulyna laýyklykda kesgitlenýär.

4) Bu şahadatnamanyň 1-nji tablisasynda görkezilen bahalar CRM üçin iýul-01-2021 aralygynda kesgitlenýär.

Laboratoriýa

Ady: Şandong Metallurgiýa Ylymlar Instituty, Ltd.

Salgysy: Hytaý, Şandong, Jinan, Jiefang Gündogar ýoly 66;

Sahypa:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Makullanan: Gao Hongji

Laboratoriýa müdiri

Sene: 2021-nji ýylyň 1-nji iýuly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň