Reference Material For Chemical Testing

önümleri

Himiki synag üçin salgylanma materialy

Gysga düşündiriş:

CRM demir konsentratyny seljermekde analitiki gurallaryň hiline gözegçilik we kalibrlemek üçin ulanylýar.Şeýle hem seljeriş usullarynyň takyklygyna baha bermek we barlamak üçin ulanylýar.CRM ölçenen bahany geçirmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

CRM  (1)
CRM  (2)

Kepillendirilen bahalar

Tablisa 1. GSB 03-2027-2006 üçin kepillendirilen bahalar (köpçülikleýin bölek%)

San

Elementler

TFe *

FeO

SiO2

Al2O3*

CaO

MgO

S

GSB

03-2027-2006

Kepillendirilen bahalar

72.01

28.63

0.158

0.095

0.025

0.042

0.0028

Näbellilik

0.09

0.10

0.004

0.005

0.003

0.002

0.0004

San

Elementler

P*

Mn

Ti *

K2O

Na2O*

Cu

Ni

GSB

03-2027-2006

Kepillendirilen bahalar

0.0013

0.043

0.028

0.0068

0.0008

0.0007

0.0022

Näbellilik

0.0003

0.002

0.003

0.0005

0.0002

0.0002

0.0002

San

Elementler

Co

As *

Pb

Zn

Cr

 

 

GSB

03-2027-2006

Kepillendirilen bahalar

0.0008

0.00012

0.0002

0.0026

0.0062

 

 

Näbellilik

0.0001

0.00003

0.0001

0.0003

0.0004

 

 

Bellik: * Içinde däldigini görkezýärrmaslahat berilýär sbaşarpöndürmekpRMP öndürijiligi

Derňew usullary

Tablisa 2. Derňew usullary

Kompozisiýa

Usul

TFe

Galadan soň titrimetrik usul () hloridiň azalmagy

Titan () hlorid potasiý dihromat titresiusuly

FeO

Kaliý dihromat titresiusuly

Potensiometrik titrlemek usuly

SiO2

Silikomolibd gök spektrofotometrik usul

ICP-AES

CaO

AAS

ICP-AES

MgO

AAS

ICP-AES

Al2O3

Hrom azurol S fotometrik usuly

ICP-AES

Ti

ICP-AES

Diantipyrylmetan spektrofotometrik usul

Mn

ICP-AES

AAS 

Kaliýperiodatespektrofotometrik usul

P

N-butil spirt-hloroform çykarmak molibden gök spektrofotom-trik usuly

Butil asetaty çykarmagyň fotometrik usuly

ICP-AES

S

Frequokary ýygylykýanmakinfrared siňdiriş usuly

Busanmakýodometrikusuly

K2O

ICP-AES

AAS

Na2O

ICP-AES

AAS

Cu

ICP-AES

AAS

GFAAS

Ni

AAS

GFAAS

ICP-AES

Co

AAS

GFAAS

ICP-AES

As

GFAAS

HG-ICP-AES

ICP-AES

Pb

GFAAS

AAS

ICP-AES

ICP-MS

Zn

ICP-AES

AAS

Cr

AAS

GFAAS

ICP-AES

Birmeňzeşligi barlamak we durnuklylygy barlamak

Şahadatnamanyň möhleti: Bu CRM kepilnamasy 2023-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli hereket edýär.

Tablisa 3. Birmeňzeşligi barlamagyň usullary

Kompozisiýa

Derňew usullary

Miň az nusga (g)

TFe

Titan () hlorid potasiý dihromat titresi

0.2

FeO

Kaliý dihromat titresi

0.2

S

Frequokary ýygylykly ýanmak infragyzyl siňdiriş usuly

0.5

Al2O3

ICP-AES

0.1

K2O, Na2O,P

ICP-AES

0.5

CaO, MgO,Mn, Ti, Cu, Zn, Cr, Pb, As, Co, Ni,SiO2

ICP-AES

0.2

Hyzmatdaşlyk barlaghanalary

Milli polat materiallary synag merkezi

“Benxi Iron & Steel Group Co., Ltd.” tehnologiýa merkezi

“Yantai” şahamçasy, “China Industries Group” -yň 52 guramasy

Wuhan demir we polat topary tehnologiýa merkeziniň barlagy

“Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.” ýörite polat şahamçasy

Himiýa we himiýa in Engineeringenerçilik mekdebi, Şandong uniwersiteti

Şandong Metallurgiýa gözleg institutynyň synag merkezi

Şandong metallurgiýa önüminiň hiline gözegçilik we gözegçilik stansiýasy

Jinan Demir we Polat Topary Korporasiýasy

Laboratoriýa

Ady: Şandong Metallurgiýa Ylymlar Instituty, Ltd.

Salgysy: Hytaý, Şandong, Jinan, Jiefang Gündogar ýoly 66;

Sahypa:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Makullanan: Gao Hongji

Laboratoriýa müdiri

Sene: 2021-nji ýylyň 1-nji fewraly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň